Orientering handlar i kort om att navigera i okänd terräng med hjälp av en karta och en kompass. I sporten som kallas orientering görs det till en tävling som går ut på att lokalisera och besöka ett visst antal förbestämda punkter på kartan så snabbt som möjligt.

Det finns en officiell, internationell symbol för orientering, som även används för att markera kontrollpunkterna. Den består av en kvadrat som är diagonalt delad på mitten, med en orange och en vit halva. Orientering är en svensk sport, som uppfanns i slutet av 1800-talet.

Orienteringssymbol

Orienteringssymbolen

Det är oftast särskilda orienteringskartor som används i tävlingssyften, vilka är mer detaljerade än vanliga topografiska kartor, så som landsvägskartor. De kan, förutom vägar och höjdskillnader, ha exempelvis byggnader, stigar, elledningar, staket, olika typer av terräng, samt klippor eller stenar markerade.

Skalan som används beror främst på distansen, t.ex. 1:15,000 för långdistans, 1:10,000 för medeldistans och 1:5000 för sprintdistans, men andra skalor förekommer också. Ekvidistansen – det vill säga höjdskillnaden mellan kartans höjdkurvor är vanligtvis 5 meter.

Förr använde man fysiska markeringar i form av ett stämplingssystem, där man stämplade ett pappersark för att bevisa att man besökt en viss punkt. Nu är det vanligt med elektroniska enheter som automatiskt registrerar tiden och platsen i en särskild löparbricka som deltagaren bär med sig. Denna bricka kan sedan avläsas i en dator för att kontrollera att allt är korrekt.

Ett par orienteringssimulatorer har skapats över åren, men den bästa är förmodligen Virtual-O som kan köpas på Steam och spelas online! Annat som kan spelas online är internet casinon så som Insta Casino, men där hittar du tyvärr inga orienteringssymboler så vitt vi vet. Färgschemat är dock i en bekant orange ton.

Skogen

Här vill man orientera!

När man talar om orientering handlar det främst om fotorientering, men det förekommer även tävlingar för till exempel skidor, cykel, segelbåt eller bil. Skogen är den vanligaste platsen, men de kan även äga rum i parker, städer eller andra platser. Tävlingar kan ske både på dagen och på natten (då pannlampor används).

Sporten uppfanns som sagt i Sverige och den första tävlingen anordnades för officerare vid Stockholmsgarnisonens årliga idrottsspel den 28:e Maj 1893. Fyra år senare hölls den första civila tävlingen och 1938 bildades Svenska Orienteringsförbundet.

Idag är sporten en vanlig del av skolidrotten, vilket har den trevliga bieffekten att lära barnen läsa kartor och hitta till tidigare okända platser. Här kan du se orientering på SVT sport. Varför inte knyta skorna och ta en springtur i skogen? Det tänker vi göra, hej då!